Alle priser er veiledende

Våre priser

Alle priser er veiledende og avhenger av tid og mengre produkt.
Har du et budsjett må dette avtales med stylisten på forhånd